Plesk 11.x Nulled

Linux İşletim sistemleri için
İlk olarak ssh girerek alt kısımda yer alan işlemleri uygulayınız.
PHP:
nano /usr/local/psa/admin/conf/php.ini

Ekle:
PHP:

disable_functions=date

3. plesk yeniden başlatın:

PHP:
/etc/init.d/psa restart