Exim Mail Kuyruğu Temizleme

Exim mail server’da mail kuyruğunu kolayca temizlemek için; ssh ile sunucunuza bağlandıktan sonra,

komut satırında;

 exim -bp | grep '<' | awk '{ print $3; system("exim -Mrm "$3)}'