Linux LVM Bölüm Boyutlandırma

LVM Bölümlerini Yeniden Boyutlandırmak veya Genişletmek için aşağıda ki örneği inceleyebilirsin;

Sisteminizde bulunan disk bölümlerindeki boş alanı farklı bir bölüme atayabilirsiniz

vg_ns1-lv_home bölümündeki 90 Gb boş alanı vg_ns1-lv_root bölümüne aktaracağız.

/dev/mapper/vg_ns1-lv_root       50G
/dev/mapper/vg_ns1-lv_home       100G

Bölümü sistemden ayırıyoruz; `

umount /home`

disk kontrolü yapıyoruz;

e2fsck -f /dev/mapper/vg_ns1-lv_home

Yer alacağınız bölümün boyutunu yeniden düzenleyin;

resize2fs /dev/mapper/vg_ns1-lv_home 10G

Yer alacağınız bölümden belirttiğiniz kadar alanı siler. ( diskte bulunan/bulunacak veriyi de göz önünde bulundurun. )

lvreduce -L-90G /dev/mapper/vg_ns1-lv_home

Yer vereceğiniz bölüme ekleyeceğiniz alan;

lvextend -L+90G /dev/mapper/vg_ns1-lv_root

Yer verdiğiniz bölümü yeniden düzenliyoruz;

resize2fs /dev/mapper/vg_ns1-lv_root

Son olarak ayırdığımız bölümü sisteme bağlıyoruz;

mount /home