Sunucudaki error_log Dosyalarını Temizleme

Sunucunuz da bir çok hesap ekli olup ve bunlarda oluşan error_log dosyaları yüzünden sunucunuzun disk kullanımı gereksiz yere yükselebilir.Sunucunuz da ki tüm error_log dosyalarını tek komut ile temizleyebilirsiniz

 

find /home/*/public_html -name 'error_log*' xargs rm -rf

 

Komutu ile sunucunuzdaki tüm error_log dosyalarını temizleyebilirsiniz