Otoklav Nedir, Ne Amaçla Nerelerde Kullanılır ?

Otoklav Nedir ?

Bir otoklav ile ilgili olarak yüksek sıcaklık ve basıncı gerektiren endüstriyel ve bilimsel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir makinedir ortam basıncı / sıcaklığı . Otoklavlar tıbbi uygulamalarda sterilizasyon gerçekleştirmek için ve kimya endüstrisinde kaplamaları kürlemek ve kauçuğu vulkanize etmek ve hidrotermal sentez için kullanılır . Endüstriyel  autoclave endüstriyel uygulamalarda, özellikle kompozit üretiminde kullanılmaktadır.

Birçok otoklav, ekipman ve malzemeleri , yükün boyutuna ve içeriğine bağlı olarak yaklaşık 15-20 dakika boyunca 121 °C’de (250 °F) basınçlı doymuş buhara maruz bırakarak sterilize etmek için kullanılır . Otoklav tarafından icat edilmiştir Charles Chamberland 1879 yılında, olarak bilinen bir öncü rağmen buhar çürütücü tarafından yaratıldı Denis Papin içinde 1679 adı Yunanca gelen oto- , sonuçta anlam benlik ve Latin Clavis anahtar anlamına gelir, dolayısıyla kendi kendine kilitlenen bir cihazdır. 

Sterilizasyon otoklavları, mikrobiyoloji ve mikoloji , tıp ve protez imalatı, dövme ve vücut piercingi ve cenaze uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır . Sterilize edilecek ortama bağlı olarak boyut ve işlev bakımından farklılık gösterirler ve bazen kimya ve gıda endüstrilerinde imbik olarak adlandırılırlar .

Tipik yükler, laboratuvar cam eşyaları, diğer ekipman ve atıkları, cerrahi aletleri ve tıbbi atıkları içerir .

Otoklav‘ın Çalışma Prensibi

Otoklavlarda basınçlı buhar ve ısı ile sterilizasyon 100°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, içindeki suyun yüzeyine yapılan buhar basıncının artırılması ve böylece suyun kaynama noktasının yükseltilmesiyle sağlanmaktadır.  Yüksek basınç ve buhar atmosferinde materyallerin sterilizasyonu sağlanır.

Termal Atık Dekontaminasyon Sistemi , sıvı atık ve atıkların sterilizasyonu için tasarlanmış tek amaçlı otoklavlar olarak işlev görür.

Otoklav ne için kullanılır?

Otoklav sterilizasyonun basınçlı buhar yöntemiyle gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Genellikle laboratuvar ve hastane ortamlarında kullanılan bir cihaz olarak nitelendirilmektedir. Kazanın içindeki hava boşaltıldıktan sonra buhar basıncı yükselir, maksimum sıcaklık seviyesine çıkarılır.

Otoklav Hava alma Sistemi

Sıkışan hava steriliteyi sağlamak için çok zayıf bir ortam olduğundan, aktivasyondan önce otoklavda sıkışan havanın tamamının çıkarılmasını sağlamak çok önemlidir. 134 °C’de (273 °F) buhar, istenen sterilite seviyesini üç dakikada elde edebilirken, aynı seviyede steriliteyi sıcak havada elde etmek için 160 °C (320 °F) iki saat harcamak gerekir. Hava alma yöntemleri şunları içerir:

Aşağı doğru yer değiştirme (veya yerçekimi tipi)
Buhar hazneye girerken havadan daha az yoğun olduğu için önce üst bölgeleri doldurur. Bu işlem, havayı tabana sıkıştırarak, genellikle bir sıcaklık sensörü içeren bir tahliye yoluyla dışarı çıkmaya zorlar. Sadece hava tahliyesi tamamlandığında tahliye durur. Akış genellikle bir buhar kapanı veya bir solenoid valf tarafından kontrol edilir , ancak bazen boşaltma delikleri kullanılır. Buhar ve hava karışımı olarak, karışımın haznede taban dışındaki yerlerden de zorlanarak dışarı atılması mümkündür.

Buhar darbesi

Odanın dönüşümlü olarak basınçlandırıldığı ve daha sonra atmosferik basınca yakın olacak şekilde basıncının düşürüldüğü bir dizi buhar darbesi kullanılarak hava seyreltme.

Vakum pompası

bir vakum pompası hazneden hava veya hava/buhar karışımlarını emer.

süperatmosferik döngüler

vakum pompası ile elde edilmiştir. Bir vakum, ardından bir buhar darbesi, ardından bir vakum ve ardından bir buhar darbesi ile başlar. Darbe sayısı seçilen otoklava ve döngüye bağlıdır.
Atmosfer altı döngüler
süperatmosferik döngülere benzer, ancak oda basıncı, sterilizasyon sıcaklığına kadar basınç verene kadar asla atmosfer basıncını aşamaz.

Daha kötü veya tıbbi olmayan ortamlarda kullanılan ocak üstü otoklavlarda her zaman otomatik hava alma programları bulunmaz. Operatörün, gösterge tarafından belirtildiği gibi belirli basınçlarda manuel olarak buhar darbesi yapması gerekir. 

Otoklav Tıpta ne için kullanılır ?

Bir tıp otoklav kullanan bir cihazdır buhar için sterilize teçhizat ve diğer nesneleri. Bu, tüm bakteri , virüs , mantar ve sporların etkisiz hale getirildiği anlamına gelir . Bununla birlikte, Creutzfeldt-Jakob hastalığı ile ilişkili olanlar gibi prionlar ve Cereulide gibi belirli bakteriler tarafından salınan bazı toksinler , tipik 134 °C’de üç dakika veya 121 °C’de 15 dakika otoklavlama ile yok edilemez ve bunun yerine sodyum hidroksite (1N NaOH) daldırılmalı ve yerçekimi deplasmanlı otoklavda 121 °C’de 30 dakika ısıtılmalı, temizlenmeli, suda durulanmalı ve rutin sterilizasyona tabi tutulmalıdır.

Geogemma barosii de dahil olmak üzere çok çeşitli arke türleri121 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda hayatta kalabilse ve hatta üreyebilse de, bunların hiçbirinin bulaşıcı olmadığı veya insanlar için başka bir sağlık riski oluşturmadığı bilinmektedir; aslında, biyokimyaları bizimkinden o kadar farklıdır ve çoğalma hızları o kadar yavaştır ki, mikrobiyologların onlar için endişelenmesine gerek yoktur.

Otoklavlar birçok tıbbi ortamda, laboratuvarda ve bir nesnenin sterilliğini sağlaması gereken diğer yerlerde bulunur. Günümüzde birçok prosedür, sterilize edilebilir, yeniden kullanılabilir öğeler yerine tek kullanımlık ürünler kullanmaktadır. Bu ilk olarak hipodermik iğnelerle oldu , ancak bugün birçok cerrahi alet ( forseps , iğne tutucular ve neşter sapları gibi) yeniden kullanılabilir öğelerden ziyade genellikle tek kullanımlıktır.

Otoklavlar, yeniden kullanılan çok daha fazla ekipman miktarı nedeniyle daha yoksul ülkelerde özellikle önemlidir. Kırsal tıp merkezlerine ocak üstü veya güneş otoklavlarının sağlanması, önerilen birkaç tıbbi yardım görevinin konusu olmuştur.

Çünkü nemli ısı kullanılır, ısıya dayanıksız (bazı gibi ürünler plastik ) bu şekilde sterilize edilemez ya da eriyecektir. Buhardan zarar görebilecek kağıt ve diğer ürünler de başka bir şekilde sterilize edilmelidir. Tüm otoklavlarda, buharın yüke eşit şekilde nüfuz etmesini sağlamak için parçalar her zaman ayrılmalıdır.

Otoklavlama genellikle tıbbi atıkları standart belediye katı atık akışına atmadan önce sterilize etmek için kullanılır . Bu uygulama , özellikle bireysel hastanelerde yaygın olarak işletilen küçük ünitelerden çıkan yakma yan ürünleri nedeniyle ortaya çıkan çevre ve sağlık endişeleri nedeniyle yakmaya alternatif olarak daha yaygın hale gelmiştir . Patolojik atıklar ve diğer çok toksik veya bulaşıcı tıbbi atıklar için yakma veya benzer bir termal oksidasyon işlemi hala genel olarak zorunludur. Sıvı atık için, bir atık dekontaminasyon sistemi eşdeğer donanımdır.

Diş hekimliğinde otoklavlar diş aletlerinin sterilizasyonunu sağlar.

Sanayileşmiş dünyanın çoğunda tıbbi sınıf otoklavlar düzenlenmiş tıbbi cihazlardır . Bu nedenle birçok tıbbi sınıf otoklav, regülatör tarafından onaylanmış döngüleri çalıştırmakla sınırlıdır. Sürekli hastane kullanımı için optimize edildikleri için dikdörtgen tasarımları tercih ederler, zorlu bakım rejimleri gerektirirler ve işletmeleri maliyetlidir. (Uygun şekilde kalibre edilmiş tıbbi sınıf bir autoclave, görevden bağımsız olarak her gün binlerce galon su kullanır ve buna bağlı olarak yüksek elektrik gücü tüketimi sağlar.)

Araştırmalarda

Çoğu tıbbi sınıf otoklav, araştırma görevleri için uygun değildir. Genel kullanımlı tıbbi olmayan (genellikle “araştırma sınıfı” olarak adlandırılır) otoklavlar, verimlilik, kullanım kolaylığı ve esnekliğin bir noktada olduğu çok çeşitli eğitim, araştırma ve endüstriyel ortamlarda (biyomedikal araştırmalar dahil) giderek daha fazla kullanılmaktadır. ödül. Araştırma sınıfı auto clave, “geçiş” işlemi için yapılandırılabilir. Bu, “temiz” ve potansiyel olarak kirlenmiş çalışma alanları arasında mutlak izolasyonun korunmasını mümkün kılar. Geçişli araştırma otoklavları özellikle BSL-3 veya BSL-4 tesislerinde önemlidir .

Doğrudan insanlar üzerinde kullanılacak aletlerin sterilize edilmesinde kullanılması onaylanmayan araştırma sınıfı otoklavlar, öncelikle verimlilik, esneklik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır. Çok çeşitli tasarımlar ve boyutlar sergilerler ve sıklıkla kullanımlarına ve yük tipine göre uyarlanırlar. Yaygın varyasyonlar, silindirik veya kare bir basınç odası, hava veya su soğutma sistemleri ve dikey veya yatay olarak açılan oda kapılarını (elektrikle veya elle çalıştırılabilen) içerir.

2016 yılında, California Üniversitesi, Riverside’daki (UCR) Sürdürülebilirlik Ofisi, genomik ve entomoloji araştırma laboratuvarlarında çeşitli birimlerin güç ve su tüketimini izleyerek autoclave verimliliği üzerine bir çalışma yürüttü. Araştırma laboratuvarlarında kullanılan tıbbi sınıf otoklavların, amaçlanan parametreler dahilinde çalışırken bile, döngü başına 700 galon su ve 90 kWh elektrik (1,134 MWh elektrik ve toplam 8,8 milyon galon su) tükettiğini buldular. UCR’nin araştırma sınıfı otoklavları aynı görevleri eşit etkinlikle yerine getirdi, ancak %83 daha az enerji ve %97 daha az su kullandı.

 

Otoklav Kalite güvencesi 

otoklav-kalite
otoklav-kalite

Bir otoklavın doğru sıcaklığa doğru sürede ulaşmasını sağlamak için kullanılabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik göstergeler vardır. Tedavi edilmeyen veya uygun olmayan bir şekilde tedavi edilen bir öğe, işlenmiş bir öğeyle karıştırılabilirse, cerrahi gibi bazı alanlarda kritik olan karıştırılma riski vardır.

Tıbbi ambalaj ve otoklav bandı üzerindeki kimyasal göstergeler , ambalajın içindeki veya bandın altındaki nesnenin uygun şekilde işlendiğini gösteren doğru koşullar karşılandığında renk değiştirir. Otoklav bandı sadece buharın ve ısının boyayı aktive ettiğini gösteren bir işarettir. Bant üzerindeki işaret, tam steriliteyi göstermez.

Mucitlerinden sonra Bowie-Dick cihazı olarak adlandırılan daha zor bir sorgulama cihazı da tam bir döngüyü doğrulamak için kullanılır. Bu, bir kağıt destesinin ortasına yerleştirilmiş tam bir kimyasal indikatör sayfası içerir. Sürecin, 3.5–4 dakika boyunca 134 °C’lik normal bir minimum döngü için gereken tam sıcaklığa ve süreye ulaştığını kanıtlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Steriliteyi kanıtlamak için biyolojik indikatörler kullanılır. Biyolojik göstergeler, ısıya dayanıklı bir bakteri olan Geobacillus stearothermophilus’un sporlarını içerir . Otoklav doğru sıcaklığa ulaşmazsa, sporlar inkübe edildiğinde filizlenecek ve metabolizmaları pH’a duyarlı bir kimyasalın rengini değiştirecektir . Bazı fiziksel göstergeler, yalnızca ilgili tutma süresi boyunca belirli bir sıcaklığa tabi tutulduktan sonra erimek üzere tasarlanmış bir alaşımdan oluşur . Alaşım erirse, değişiklik görünür olacaktır. 

Bazı bilgisayar kontrollü otoklavlar , sterilizasyon döngüsünü kontrol etmek için bir F 0 (F-nought) değeri kullanır . F 0 değerleri, 15 dakika boyunca atmosfer basıncının 100 kPa (15 psi) üzerinde 121 °C’ye (250 °F) eşdeğer sterilizasyon dakikalarının sayısı için ayarlanır. Tam sıcaklık kontrolü zor olduğu için sıcaklık izlenir ve sterilizasyon süresi buna göre ayarlanır.

Kaynak : https://tr.wikipedia.org/wiki/Otoklav

 

Otoklav sterilizasyon nedir?

Autoclave sterilizasyonun basınç altında doymuş su buharı ile gerçekleştirildiği cihazdır.  Otoklav sterilizasyonunda temel ilke, “steril edilecek malzemenin her noktasının belli bir ısıya sahip doymuş su buharı ile yeterli süre temas etmesinin sağlanmasıdır.

Buhar ile sterilizasyon yapan cihaz nedir? (Buhar Sterilizasyonu)

Sterilizasyon işlemini gerçekleştirmek için gereken ısı, basınç ve süre gibi koşulları bir araya getiren cihaz Otoklav | Buharlı Sterilizatör olarak adlandırılır. … Sterilizasyon işlemi sonucunda virüsler, bakteriler, mantarlar gibi bütün mikroorganizmalardan arındırılmış olur.

 

Otoklav Nedir, Ne Amaçla Nerelerde Kullanılır ?” için bir yorum

Bir yanıt yazın